THE POWER OF DOUBT BECOMING A SOFTWARE SKEPTIC

Ik zou het niet weten! Moet ik echt sceptisch zijn om beter te kunnen testen? Worden wij dan niet afgeschilderd als rare wezens die niks mee voor waar aannemen? Om dat te kunnen beantwoorden duiken wij eerst de theorie in. Waarbij wij twee aspecten onderzoeken.

Het filosofisch scepticisme is de filosofische stroming die stelt dat de menselijke geest van nature onbekwaam is om iets met zekerheid te weten. De basis van dit scepticisme wordt gevonden bij de klassieke filosoof Pyrrho van Elis (360 – 275 v.Chr.). Deze stelde dat doordat onze premissen zijn gebaseerd op andere premissen, we niets zeker kunnen weten en de betrouwbaarheid van alles in twijfel getrokken dient te worden. Ook moeten we voortdurend over onze oordelen reflecteren.

Het pyrronisme constateert dat voor elkaar tegensprekende wijsgerige systemen goede argumenten lijken te bestaan. De enige aanvaardbare houding is dus de oordeelsonthouding (epochè).

Wetenschappelijk scepticisme, ook wel methodisch scepticisme of rationeel scepticisme: men onderzoekt kritisch of een bewering of hypothese de toets van de wetenschappelijke methode kan doorstaan, dat wil zeggen, herhaalbaar en falsifieerbaar is. Als dit lukt, dan wordt deze voorlopig aanvaard totdat er nieuwe redenen opduiken om deze weer te betwijfelen. Meestal zijn paranormale claims en excentrieke uitvinders het onderwerp van sceptische onderzoekers

Nu we de theorie kennen kunnen wij sceptisch ook anders uitleggen.

Sceptisch = wetenschap in actie!

 Dat wil zeggen dat testers als wetenschappers kunnen leren denken. Dit is voor mij persoonlijk een openbaring. Ik heb een hekel aan wetenschappers die enige vorm van realiteitszin in zich hebben. Sommige dingen kunnen gewoon niet! Tenminste dat denk ik. Feitelijk gezien ben ik sceptisch of de wetenschapper alle vragen heeft beantwoord.  Vergeet hierin niet dat een beantwoorde vraag, heel veel meer vragen kan oproepen.

Nu je de theorie weet en onderstaand schema ziet hoe een wetenschappelijke benadering werkt, is het nog steeds niet duidelijk waarom wij nu echt sceptisch moeten zijn.

skeptisch 1

 

Het is eigenlijk heel simpel. Wij kunnen onze ogen, oren en geheugen niet vertrouwen. Ons brein deelt alles op in patronen en geeft het een plekje in ons brein. Op het moment dat wij dit data ophalen dan haalt het de opgeslagen informatie op en vult de gaten. Als je mij vraagt of ik afgelopen zomer in Thailand met de trein heb gereisd kan ik je vertellen dat ik dat drie keer heb gedaan. Vraag mij alleen niet meer hoe laat en wat ik allemaal precies heb gedaan of gezien tijdens de treinreis.

Hoe zit dat dan met onze ogen? Die is relatief eenvoudig voor de TTTU. Onderstaand zien jullie allemaal gezichten!  In de TTTU is het wat lastig je oren te foppen. Geloof het of niet. Je kunt jezelf overtuigen met onderstaande links.

Skeptisch 2

Luister het fragment op onderstaande link. Kies voor Led Zeppelin’s Stairway to Heaven in reverse.

http://jeffmilner.com/backmasking/stairway-to-heaven-backwards.html

Als jet geluisterd hebt lees dan de tekst op onderstaande link en luister vervolgens het fragment opnieuw waarbij je naar de tekst kijkt.

http://jeffmilner.com/index.php/2004/06/11/stairway-to-heaven-backwards-full-lyrics/

Wij zoeken naar zekerheid. Ondanks hoe zekerheid voelt, het is noch een bewuste keuze of zelfs een denkproces. Zekerheid komt voort uit de mechanismen in onze hersenen waarin liefde of woede onafhankelijk functioneert van de rede.

Heb ik zelf niet verzonnen dat heeft Robert A Burton onderzocht en beschreven in zijn boek “On being certain”

Gegeven deze informatie. Wat kunnen wij hier nu mee?

Om te starten moeten wij accepteren dat wij niet alles weten en ons hier comfortabel bij voelen. Echter om goed te kunnen testen moeten wij wel weten waar het over gaat. Wat moet dit stukje software doen. Hoe denkt de PO dat de klant het gaat gebruiken? Denkt de ontwikkelaar daar hetzelfde over?

 

Als je de laatste twee zinnen terug leest zie je dat vragen stellen het winnende antwoord is. Hier komt alleen wel wat meer bij kijken. Je moet de juiste vragen stellen vanuit een bepaalde sceptische blik op de wereld. Je mag openlijk twijfelen en zeggen dat je het niet weet.

Dit is natuurlijk lastig. Want als jij het eenmaal weet dan ga je verder op de automatische piloot en trap jij in de valkuilen van je brein.

Als laatste wil ik jullie niet onthouden het Sceptisch Manifesto.

Skeptisch 3

 

 

 

 

Advertisements