State of Testing and other research about testing put to the test

Ergens verleden jaar heb ik het gehad over het ‘World QualityReport’, wat een breed gedragen onderzoek is wereldwijd uitgevoerd door HP, Sogeti en Cap Gemini onder beslissers en beïnvloeders bij grote opdrachtgevers. Maar er zijn meer onderzoeken die kijken naar hoe het testen ervoor staat in de wereld. Jaarlijks brengt Practitest, een blog-platform dat alleen maar over QA gaat, zijn “Troonrede” uit.

State-Of-Testing-01

In de infographic hiernaast

staat op hoofdlijnen aangegeven wat hun bevindingen zijn.Nu enkele

opmerkelijke feiten die wel in het rapport stonden, maar niet in het plaatje hiernaast:

Wie testen er?

Een van de vragen in het onderzoek is waar de respondenten vandaan komen en hoeveel ervaring zij hebben.

 • 34% van de respondenten komt uit Europa;
 • 23% van de respondenten komt uit India;
 • 21% van de respondenten komt uit de VS;
 • 10% van de respondenten komt uit China en omgeving;

Van de deelnemers droegen er meer dan 82% een test gerelateerde functiebenaming;

Van de deelnemers waren er:

 • 27% die meer dan 10 jaar ervaring hebben;
 • 26% die tussen de 5 en 10 jaar ervaring hebben;
 • 27% die tussen de 2 en 5 jaar ervaring hebben;
 • 20% die tot een 2 jaar ervaring hebben;

Over het algemeen kan gezegd worden dat testers zich meer en meer verantwoorden aan projectmanagers, dit is een trend die al enige tijd zichtbaar was en is. Wat ook opvalt is dat de tijd van grote testteams definitief voorbij is. Van alle ondervraagde testers zegt 20 % nog maar in een team te zitten van meer dan 15 testers, sterker nog 43% van de respondenten geeft aan in een team te zitten van tussen de 1 en 5 testers.

Hoe doen we kennis op?

Een van de gebieden waar de onderzoekers nieuwsgierig naar waren is hoe we aan onze kennis komen en of we bereid zijn onze kennis met anderen te delen. Van de respondenten geeft 43% aan dat zij graag een training volgen om meer kennis op te doen (dit was vorig jaar 23% en het jaar er voor 17%). De meest populaire manier voor het opdoen van kennis is en blijft voor 64% van de respondenten het lezen van een of meerdere testboeken. Opvallend genoeg zegt maar 38% van de deelnemers dat zij hun kennis vergaren door het bezoeken van conferenties en dat maar 43% van de deelnemers aangeeft certificeringstrajecten te volgen. Het merendeel van die deelnemers komt dan wel uit Europa, Australië en Afrika, terwijl in Amerika, Azië en India hier geen waarde aan lijkt gehecht te worden. Meetups, Webinars en Podcasts als bron van het vergaren van kennis, worden echter wel voornamelijk in Europa, Amerika en Australië gevolgd.

Welke skills moet je dan hebben als een tester?

De top zes skills die je als tester zou moeten bezitten is:

 • Uitmuntende Communicatieve Vaardigheden;
 • Functionele Testautomatisering vaardigheden;
 • Webtechnologie;
 • Security Testing;
 • Algemene Test methodologieën;
 • Performance & Loadtesting.

Voortbrengingsproces

87% van de deelnemers zegt te werken in een Agile omgeving. DevOps is bezig aan een opmars, al zegt maar 26% in een dergelijke omgeving te werken. Opvallend is dat toch nog 37% van de deelnemers aan het onderzoek zegt te werken in een watervalachtige omgeving.

36% van de deelnemers geeft aan het afgelopen jaar in elk project te maken te hebben gehad met CI/CD als wijze van voortbrenging. Daarnaast zegt 85% dat ze actief aan testautomatisering doen binnen het bedrijf waar ze werkzaam zijn. De grootste uitdagingen die testers tegenkomen tijdens hun werkzaamheden zijn:

 • Omgaan met einddatums;
 • Meer betrokkenheid bij het bedrijf;
 • Kleiner wordende teams;

Als meest gebruikte dynamische testmethode komt Exploratory testing naar voren, meer dan 80% van de deelnemers gebruikt deze methode. Hoewel we het er in Nederland over eens zijn dat het scripted testen niet meer van deze tijd is, wordt dit toch nog door 58% van de deelnemers gebruikt. Nieuw in het lijstje van meest gebruikte methodes is het Mobiel testen.

Als we dan kijken naar de activiteiten met betrekking tot Statisch Testen, zien we dat men de meeste ervaring heeft met Requirements Analyse (63%), gevolgd door Risico Analyse (56%), maar de klassieke statische testactiviteiten zoals Inspecties of technical reviews komen niet meer in de lijst voor. Of dit neemt te veel tijd in beslag en doen we dus niet meer of het is ondergebracht bij andere Statische Testactiviteiten.

Carrière perspectief

Van de deelnemers zegt 16% niet te weten wat ze over vijf jaar aan het doen zullen zijn, 62% zegt in een testgerelateerd beroep werkzaam te zijn (Testconsultant, testmanager, etc.). 2% zegt gepensioneerd te zijn over vijf jaar (waar is de vergrijzing dan, vraag ik mij af). Wil je veel geld verdienen als QA professional dan moet je gaan werken in USA / Canada, Australië / Nieuw Zeeland, of het Midden Oosten. Hier kun je als tester meer dan 100.000 USD per jaar verdienen.

De technologie

In de komende drie tot vijf jaar geven de respondenten aan dat zij het zeer wel mogelijk achten dat zij met een van de onderstaande technieken aan de slag zijn of dat het systeem wat ze testen een onderdeel uit maakt van een dergelijke omgeving.

 • Artifical Intelligence;
 • Big Data
 • Internet Of Things
 • Augmented Reality & Virtual Reality
 • Security
 • Containerization
 • Microservices;
 • E-Health & Medische toepassingen
 • Wearables;
 • Serverloze architecturen;
 • Cloud;
 • • (Advanced) Machine learning;
 • • Neurale netwerken;
 • • DevOps.

World Quality Report 2016-2017

WQR infographics_v2Verleden jaar brachten Sogeti, Cap Gemini en HPE voor de 8e keer het ‘World Quality Report’ (WQR) uit. Dit rapport is de uitwerking van 1600 interviews gehouden met mensen op “Boardroom niveau”. Het gaat er dus niet zo zeer om wat een tester doet, maar meer hoe het testen ingebed is in de organisatie en welke kansen en bedreigingen de organisatie op IT-vlak op zich af ziet komen.

De interviews zijn gehouden in de sectoren:

 • Health & Care
 • Finance
 • Trade, Transport & Industry;
 • Public;
 • Retail;
 • Hightech.

Het merendeel van de interviews heeft plaatsgevonden in Noord-Amerika en Europa, samen goed voor 1145 interviews.

Kijkend naar de uitdagingen waar de testafdelingen voor

staan binnen de genoemde sectoren zijn dat:

 • Verbeteren van de beveiliging;
 • Het leveren van kwalitatief betere producten;
 • Verbeteren van de klantbeleving;

Het WQR kijkt ook niet naar wat de tester nodig heeft,  maar wat de trends zijn voor organisaties op QA-gebied willen zij mee blijven gaan in de vaart der volkeren. De trends die zij signaleren zijn:

 • Digital Transformation: hoe je door het toepassen van een effectieve QA-strategie een disruptief bedrijfsmodel kan gebruiken om een essentieel betere klantbeleving te maken;
 • Internet of Things & Security: het moet sneller, veiliger en met een hogere kwaliteit; Agile & DevOps: Testen moet slimmer, sneller en met een hogere kwaliteit als resultaat;
 • Test Centers of Excelence: Er moet intelligenter getest gaan worden;
 • Testomgevingen & Testdata: zijn de versnellers wanneer het gaat om kwaliteit binnen Agile en DevOps omgevingen;
 • QA & Testing Budgets: De kosten reizen de pan uit, het moet sneller en goedkoper.

Met deze blik op de wereld komen de makers van het WQR tot 5 aanbevelingen:

 1.  Investeer in zelflerende en intelligente QA- en Testplatformen die toegepast kunnen worden op het totale applicatielandschap;
 2. Adopteer een QA-aanpak voor DevOps, Agile en traditionele ontwikkelmethoden die het teams mogelijk maakt een echte “shift-left” aanpak neer te zetten en uit te dragen;
 3.  Investeer in: “as-a-service-oplossingen” voor testomgevingen, testdata, testmanagement en testuitvoering;
 4. Ontwikkel een specifieke I-o-T teststrategie;
 5. Beheer je kwaliteit door het invoeren van eenvoudige Balanced Scorecards per Line of Business en per applicatie of proces.

Het verschil

En dan nu de onderzoeken aan test onderwepren:

Practitest doet zijn “vergelijkend warenonderzoek” (als ik het zo oneerbiedig mag noemen) onder testprofessionals en hier wordt dus gekeken naar de dagelijkse praktijk van de testprofessionals wereldwijd.

Het WQR-onderzoek richt zich alleen op 1600 “Executive” managers uit 32 landen. Hier wordt dus gekeken naar een heel ander abstractieniveau. Waar Practitest kijkt naar wat iemand nodig heeft om zijn werk te doen, kijkt het WQR naar wat van belang is om de bedrijfsvoering zo min mogelijk te onderbreken.

Ik zeg niet dat het ene onderzoek beter is dan het andere onderzoek. Het WQR kijkt bijvoorbeeld naar de branches, terwijl dat weer onderbelicht is in het onderzoek van Practitest. Het WQR kijkt ook naar andere aspecten dan alleen het welgevallen van de testers.

Dus eigenlijk is het als het vergelijken van de twee onderzoeken is als het vergelijken van Appels en Peren. Het is beide fruit en ze smaken anders of in het kader van de onderzoeken, het zijn beide onderzoeken naar Software Kwaliteit processen alleen met een andere appels en perendwarsdoorsnede.

Advertisements